OBS Geert Holle | Kerkebuurt 156 | 1647 MD Berkhout
Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid:

Obs Geert Holle: “ieder zijn verhaal”, dus ook kinderen met ruim bovengemiddelde intelligentie. Kinderen met meer dan gemiddelde prestaties op één of meerdere vakgebieden, krijgen aangepaste stof van de groepsleerkracht.

Als er sprake is van (een vermoeden van) algehele ruim bovengemiddelde intelligentie wordt overlegd met de IB-er en de leerkracht die de cursus HIQ en EQ heeft gevolgd. Bij vermoeden van hoogbegaafdheid, is tijdige signalering van belang. Belangrijk is om deze kinderen te leren leren, zodat ze er plezier aan beleven. Op deze manier voorkomen we dat kinderen gaan onderpresteren. Deze kinderen krijgen naast extra uitdaging voor de verschillende vakgebieden in de klas extra uitdagende opdrachten. Er worden vragenlijsten en materialen gebruikt die uitgegeven zijn door het Landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid (zie: www.lich.nl). Deze materialen doen een beroep op hun intelligentie, creativiteit en motivatie. De kinderen worden begeleidt door een leerkracht met het kiezen van een opdracht, het opzetten van een plan, de uitvoering, de verslaglegging en de evaluatie. Ze maken een eigen portfolio, zodat zowel de leerling als de ouders/verzorgers zicht hebben op het leerproces.

Schoolvakanties en vrije dagen

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.