OBS Geert Holle | Kerkebuurt 156 | 1647 MD Berkhout
Klachtencommisie

Sinds 1 augustus 1998 dient elke school in Nederland te zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Heeft u onverhoopt problemen met het onderwijs, zoals dat aan uw kind wordt gegeven, of is er sprake van een probleem met een leerkracht, dan kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de leerkracht van uw kind of tot de desbetreffende leerkracht. We hopen dat een goed gesprek voldoende is om het probleem op te lossen. Is dit niet het geval, dan kunt u zich wenden tot de directie van de school. Bent u van mening dat uw probleem niet goed afgehandeld is, dan kunt u terecht bij de algemene directie van Stichting Allure.

 

In verreweg de meeste gevallen kan een klacht op school in goed overleg worden opgelost. De commissie is bedoeld voor die situaties, waarin een klacht op school niet tot tevredenheid wordt of kan worden afgehandeld.

 

Hoe werkt het indienen van een klacht?

Een klacht kan worden ingediend door een leerling, een ex-leerling, een ouder of verzorger, maar ook het bevoegd gezag (lees: school) is ertoe gerechtigd. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk gebeuren. De school heeft een vertrouwenspersoon aangesteld. Daarnaast is er een contactpersoon voor de algemene directie van Stichting Allure.

  

Vertrouwenspersoon school:

Mette Scheijde

 

Contactpersoon algemene directie Stichting Allure:

Aline Visser

De Veken 207 C11

1716 KJ Opmeer

tel: 0226-357230

alinevisser@stichtingallure.nl

 

Degene die de klacht indient, kan zelf bepalen tot welke contact/vertrouwenspersoon hij / zij zich wil wenden. Afhankelijk van de inhoud van de klacht zal deze actie ondernemen. De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot geheimhouding voor alle zaken. In moeilijke situaties stelt de vertrouwenspersoon zich in verbinding met de klachtencommissie welke door Stichting Allure is ondergebracht bij:

 

Onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 D  UTRECHT

Tel: 030-280 95 90

e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

website: www.onderwijsgeschillen.nl

 

De klachtenregeling is tevens te vinden op de site van onze Stichting via de link: http://www.stichtingallure.nl/

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.