OBS Geert Holle | Kerkebuurt 156 | 1647 MD Berkhout
Wat doet de MR?

Elke school of onderwijsinstelling moet een medezeggenschapsraad hebben. Een medezeggenschapsraad is een afvaardiging van ouders en leerkrachten. Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school.

 

De medezeggenschapraad heeft de volgende rechten:

 

Informatierecht

Het schoolbestuur moet de medezeggenschapraad tijdig alle informatie geven die de raad nodig heeft om goed te functioneren.

 

Adviesrecht

Het schoolbestuur moet voorgenomen besluiten voor advies voorleggen aan de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur.

 

Instemmingsrecht

Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Bijvoorbeeld bij verandering van het schoolreglement.

 

Contact opnemen met de MR kan door te mailen naar mr@geertholle.nl

de OR

 

De OuderRaad (OR) is een afvaardiging van ouders en een teamlid die zich bezig houden met de voorbereiding van diverse activiteiten op school.

Bijvoorbeeld: sportdag, schoolreisjes, Sinterklaas etc.

Er zijn mi ... Lees verder >>

Vergaderdata OR/MR

Alle bekijken >>

Notulen MR

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.