OBS Geert Holle | Kerkebuurt 156 | 1647 MD Berkhout
Samenwerking tussen school en ouders

 

Samenwerking tussen school en thuis is belangrijk. Het is fijn en duidelijk voor kinderen als ze op school en thuis dezelfde boodschap meekrijgen. Om ouders te informeren worden verschillende stappen ondernomen:

 

De school organiseert een ouderavond. Ouders van de kinderen die meedoen met de KiVa-lessen worden geïnformeerd over KiVa en over oplossingen voor pesten. Sommige scholen organiseren de ouderavond voor alle ouders, ook voor de ouders van wie de kinderen in een groep zitten waar (nog) geen KiVa-lessen worden gegeven.

 

Voor ouders is er een oudergids. De oudergids is hier te vinden. Deze oudergids is dus ook in te zien voor ouders van kinderen die niet op een KiVa-school zitten. 
N.B. De oudergids is alleen online in te zien en niet als papieren versie te bestellen. 

In de oudergids staat onder meer informatie over:

  • achtergronden van pesten
  • uitleg over de rol van de groep bij pesten
  • pesten herkennen en signaleren
  • wat u kunt doen als uw kind wordt gepest
  • wat u kunt doen als uw kind pest
  • hoe uw kind een gepest kind kan helpen

Protocollen

downloaden

downloaden

downloaden

downloaden

Alle bekijken >>

Leerling aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden? Klik dan hier om uw kind aan te melden en wij nemen contact met u op.