We leren van en met elkaar. Kom langs en zie het gebeuren!

14

Enthousiaste collega’s ontvangen je graag!

150

kinderen spelen en leren bij ons elke dag

7

klaslokalen betekenisvol ingericht

1

ruim werkplein om heerlijk samen te werken

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

 

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die liever naar overeenkomsten dan verschillen kijken

 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig en - niet geheel onbelangrijk - Corona proof. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van kinderen. Wij richten ons op een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers, zo kunnen we ‘samen werken aan leren’. Hulp, inbreng en ondersteuning van ouders, zijn van groot belang. Op allerlei gebieden doen ouders actief mee aan het schoolleven. De leefwerelden van thuis en school komen op deze manier dichter bij elkaar. We zijn samen verantwoordelijk en bouwen samen aan de toekomst van uw en onze kinderen.

 

OR

De OR heeft als belangrijkste taak het organiseren van activiteiten voor kinderen samen met

leerkrachten. Daarnaast heeft de OR als taak om via de jaarlijkse ouderbijdrage financiële steun te geven voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen.

 

MR

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Klankbordgroep

Onze school kent een klankbordgroep. Deze groep van betrokken ouders denkt mee in de ontwikkeling en vormgeving van de school vanuit het perspectief van de ouder. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, wat ons de gelegenheid geeft om open te communiceren; informatie delen, feedback vragen / ontvangen.

Onze groepen

Onze groepen ontdek je hier!

Groep 1-2

1-2 A: juf Linda (5 dagen per week)

1-2 B: juf Marijke (ma. di. woe) & juf Monique (do. vr.)

 

Groep 3

juf Yvonne (ma. di. woe. om de week) & juf Diane (woe. om de week, do. vr.)

 

Groep 4-5

juf Elena (ma. di.) & juf Sandra (woe. do. vr.)

Groep 5-6

meester Kevin (5 dagen per week)

 

Groep 6-7

juf Inge (ma. di.) & meester Ted (woe. do. vr.)

Groep 7-8

juf Lidy (ma. di. woe. do.) juf Inge (vr.)