panerai watches replicas Basisschool Geert Holle

We leren van en met elkaar. Kom langs en zie het gebeuren!

14

Enthousiaste collega’s ontvangen je graag!

150

kinderen spelen en leren bij ons elke dag

7

klaslokalen betekenisvol ingericht

1

ruim werkplein om heerlijk samen te werken

Waarom kies je voor onze school?

  • Om je kind kennis te laten maken met de wereld
  • Om je kind voor te bereiden op de maatschappij
  • Omdat je voor een moderne en eigentijdse opvoeding kiest
  • Om nieuwsgierigheid naar de ander te stimuleren
  • Omdat je gelooft in elkaar en in vooruitkijken

 

Voor wie is onze school?

  • Voor kinderen van ouders die open en nieuwsgierig naar de wereld zijn
  • Voor kinderen van ouders die de wereld liever in kleur(en) zien
  • Voor kinderen van ouders die geloven in moderne normen en waarden
  • Voor kinderen van ouders die graag vooruitkijken
  • Voor kinderen van ouders die liever naar overeenkomsten dan verschillen kijken

 

Ontdek Allure

Langskomen op een school is eenvoudig. Ontdek hoe je je kunt aanmelden voor een kennismakingsafspraak.

Stap 1: Meld je aan via onderstaand formulier
Stap 2: Bevestiging in jouw mailbox
Stap 3: Ontmoeting op de basisschool

Ouderbetrokkenheid

Goed contact tussen ouders en school bevordert de schoolontwikkeling van kinderen. Wij richten ons op een open en duidelijke communicatie met ouders en verzorgers, zo kunnen we ‘samen werken aan leren’. Hulp, inbreng en ondersteuning van ouders, zijn van groot belang. Op allerlei gebieden doen ouders actief mee aan het schoolleven. De leefwerelden van thuis en school komen op deze manier dichter bij elkaar. We zijn samen verantwoordelijk en bouwen samen aan de toekomst van uw en onze kinderen.

 

OR

De OR heeft als belangrijkste taak het organiseren van activiteiten voor kinderen samen met

leerkrachten. Daarnaast heeft de OR als taak om via de jaarlijkse ouderbijdrage financiële steun te geven voor de activiteiten die buiten het schoolbudget vallen.

 

MR

De Medezeggenschaps Raad (MR) is een inspraakorgaan door het ministerie ingesteld, met wettelijke bevoegdheden. De MR toetst het beleid dat voorgesteld en uitgevoerd wordt door het schoolbestuur ofwel Allure en heeft - afhankelijk van het onderwerp - instemmings- of adviesrecht. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar voor de teamleden en alle ouders/verzorgers van onze leerlingen.

Klankbordgroep

Onze school kent een klankbordgroep. Deze groep van betrokken ouders denkt mee in de ontwikkeling en vormgeving van de school vanuit het perspectief van de ouder. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies, wat ons de gelegenheid geeft om open te communiceren; informatie delen, feedback vragen / ontvangen.

Onze groepen

Onze groepen ontdek je hier!

Groep 1-2 A

Wij zijn groep 1/2a en zijn dit jaar gestart met 20 kinderen.

 

Leerkracht van deze groep is Linda Verwijs (ma t/m vrij).

 

Het aantal leerlingen zal groeien in de loop van het schooljaar.

 

We werken nu voor het tweede jaar met kleuterstof, onderdeel van Leskracht.

Deze didactiek bevat prachtige thema's voor het thematisch 

onderwijs in de kleutergroepen.

Wij werken groepsdoorbrekend en sluiten op deze manier goed aan bij het niveau van de leerlingen.

De doelen waaraan wij werken maken we zichtbaar voor ouders en leerlingen.

 

Wij ervaren dit als goed en prettig.

 
 

 

Groep 1-2 B

Wij zijn groep 1/2b en zijn dit jaar gestart met 20 kinderen.

 

Leerkrachten van deze groep zijn Marijke Oud (ma t/m woe) en Monique Pieterse (do & vrij)

 

Het aantal leerlingen zal groeien in de loop van het schooljaar.

 

We werken nu voor het tweede jaar met kleuterstof, onderdeel van Leskracht.

Deze didactiek bevat prachtige thema's voor het thematisch 

onderwijs in de kleutergroepen.

Wij werken groepsdoorbrekend en sluiten op deze manier goed aan bij het niveau van de leerlingen.

De doelen waaraan wij werken maken we zichtbaar voor ouders en leerlingen.

 

Wij ervaren dit als goed en prettig.

 

Groep 3

In groep 3 zijn de juffen: Juf Yvonne aan het begin van de week en juf Diane aan het eind van de week.


We werken veel aan het leren lezen en dit doen we met aan de hand van de methode Lijn 3. Met veel verschillende thema's komen alle letters aan bod. Maar ook woordenschat en spelling. Rekenen doen we met Pluspunt. We werken bij deze vakken in schriften op het bord op de computer en met spelletjes. Ook schrijven komt elke dag aan bod, we leren hier de blokletters. Verder knutselen, gymmen en spelen we elke week en maken we ook muziek. Teveel om op te noemen.
 
Het is erg gezellig in de klas en er wordt ook hard gewerkt!
Groetjes van groep 3 en de juffen.

 

Groep 4/5

 
 
maandag juf Elena, dinsdag t/m vrijdag: juf Sandra.
 
In groep 4/5 werken we voor het eerst met de methode Staal voor taal en spelling. We rekenen met Pluspunt maar dat zijn de kinderen al gewend vanuit groep 3. We lezen heel veel in groep 4. We werken ook aan Engels, schrijven, creatief en Leskracht. Daarnaast krijgen wij muziek en gym van de vakdocenten juf Gerra en meester Falco. We spelen ook nog graag tussendoor. Tekenen, gynzy kids, squla, kapla en knex zijn dan favoriet.
 
Groetjes van groep 4/5 en de juffen!

Groep 5-6

Hallo allemaal,
 
In groep 5/6 gaan veel zaken net even anders dan in de onderbouw. De kinderen leren dit jaar de topografie van Nederland en de provinciën, werken naast boeken ook online in Google Classroom en gaan op onderzoek uit met aardrijkskunde, geschiedenis en natuur tijdens Leskracht. Tijdens Leskracht onderzoeken de kinderen aan de hand van een eigen onderzoeksvraag informatie over deze wereldoriëntatie vakken.
 
Naast de schoolvakken doen we ook veel andere leuke dingen. Zo krijgen de kinderen gymles van meester Falko, muziek met juf Gerra en proberen we de lessen in de klas af te wisselen met een spelletje. Zo zorgen we ervoor dat leren erg leuk kan zijn!
 
Groetjes,
 
Groep 5/6 van de Geert Holle

 

Groep 6-7

Hallo allemaal,

 

In groep 6/7 leren we veel (nieuwe) dingen. We leren o.a. over breuken, procenten, werkwoorden en Engels. Verder krijgen we muziekles van juf Gerra en gymles van meester Falko. Ook gaan we dit jaar verder met Leskracht. Hierbij werken we veel samen en leren we over de natuur, aardrijkskunde, geschiedenis en nog veel meer!

 

Samen maken we er een leuk en leerzaam jaar van!

Lizzy Brugmans (ma. di) + Sanne Dekker (woe. do. vr.)

Groep 8

In groep 8 zitten 23 leerlingen. Op maandag t.m. donderdag staat juf Lidy voor de groep op vrijdag juf Elena.We zijn druk bezig met oriënteren op voortgezet onderwijs. 

Daarbij werken we hard aan al de te behalen doelen op gebied van rekenen, spelling en taal.We volgen instructie, werken samen en werken zelfstandig. We oefenen goed met plannen. 

We zijn aan het begin van het schooljaar op kamp geweest en dat was geweldig leuk! Nu nog verder met de cito’s en de Iep en daarna de musical en daar hebben we natuurlijk ontzettend veel zin in!